اخبار

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، در پارک فناوری پردیس برگزار شد

شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های …

بیشتر بخوانید...