انتشارات

کتاب‌ها و کتابچه‌های منتشر شده

ترجمه و تألیف گروه دلفین

Intro

رسالت گروه دلفین

گروه دلفین، گسترش دانش عملی و تجربه‌ی چندین ساله را رسالتی مهم برای خود تعیین کرده است و همواره برای پایبندی به آن، تلاش می‌کند. در همین راستا، گروه ما به تالیف و ترجمه‌ی کتاب‌ها و کتابچه‌هایی در حوزه‌های مدیریت ناوگان، صنعت لجستیک و تکنولوژی خودروهای متصل، پرداخته است. این کتاب‌ها دربرگیرنده‌ی دانش تجربی چند ساله‌ی تیم دلفین و علم روز دنیاست. امید است که این اطلاعات، در تصمیم‌گیری‌های حیاتی سازمان‌ها مورد استفاده‌ی مدیران قرار گرفته و پاسخ‌گوی نیاز بازیگران این صنایع نیز باشد.

کتاب

خودروهای متصل، مقصد نهایی
آنچه در این کتاب می‌خوانید تصویری کلی است از اکوسیستم دیجیتال و تکنولوژی‌های به‌کار رفته در حوزه‌ی خودروهای متصل و همچنین بازیگران تکمیل‌ کننده‌ی این اکوسیستم که فرآیند داده‌ها و آنالیز آن‌ها را با هدفی خاص پیش می‌برند. تلاش نویسندگان و مترجمان بر این بوده است که در این کتاب بتوانند فرصت‌ها را برای شما ترسیم کرده و بهترین راه برای استفاده از آن‌ها را نیز در اختیارتان قرار دهند.

کتابچه

KPIهای لجستیک و مدیریت ناوگان

این کتابچه، به شرح مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در حوزه‌ی لجستیک و مدیریت ناوگان خودرویی به تفکیک حوزه‌های فعالیت، پرداخته است. اطلاعات این کتابچه به مدیران و بازیگران این صنعت کمک می‌کند تا با کمک KPIها، میزان پیشرفت و کارآمدی فرآیندهای سازمان خود را اندازه‌گیری کنند و همچنین با شناخت به‌موقع تهدیدات، مشکلات و فرصت‌ها، بتوانند نسبت به آن‌ها واکنش‌های بهتری نشان دهند.

کتابچه

آن‌سوی مرزهای مدیریت ناوگان
این کتابچه، نگاهی مختصر و مفید به نقش سامانه مدیریت ناوگان (FMS) در شرکت‌های مختلف و ناوگان متفاوت دارد. تاکنون تلاش‌های زیادی برای بررسی هزینه‌های ناوگان خودرویی و نقش هوشمندسازی بر پارامترهای کلیدی این صنعت صورت گرفته است. اما تنها کتاب جامعی که مقایسه کلی بر عملکرد این سامانه در کشور ایران و آمریکا داشته است، کتابچه‌ی پیش‌رو است. اطلاعات این کتابچه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های حیاتی سازمانی، مورد استفاده‌ی مدیران قرار گیرد.