شاخص‌های کلیدی عملکرد لجستیک و مدیریت ناوگان

کتابچه‌ی شاخص‌های کلیدی عملکرد لجستیک و مدیریت ناوگان، منتشر شد

امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ی مدیران و بازیگران صنعت لجستیک، فراهم کردن منابع مورد نیاز سازمان برای رسیدن به نتایج دلخواه است. به همین منظور، در دسترس بودن اطلاعات، معیارها و تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها، می‌تواند کمک قابل توجهی به مدیران این صنعت کند. در مقابل آن نیز، نبود اطلاعات کافی و عدم نظارت بر فرآیندهای در حال اجرا باعث ناکارآمدی و هدر رفتن هزینه، زمان و انرژی می‌شود.

مفهوم شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) معیارهایی هستند که میزان اثرگذاری فرآیندها و تصمیمات مدیریتی را می‌تواند به خوبی تحلیل کرده و نشان دهند. درواقع، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت در صنعت لجستیک و مدیریت حمل‌ونقل، بررسی شاخص‌های سازمان و مقایسه‌ی آن‌ها با میانگین شاخص‌های کلیدی عملکرد در همان صنعت به منظور کنترل بهتر عملکرد هر یک از اعضا و ارکان سازمانی است. در همین راستا، گروه دلفین با همکاری IRAN FMS تصمیم گرفتند که کتابچه‌ی “شاخص‌های کلیدی عملکرد لجستیک و مدیریت ناوگان” را ترجمه و تالیف کرده و به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل منتشر کنند.

این کتابچه شامل سرفصل‌های زیر است:

  • شاخص‌های کلیدی عملکرد لجستیک و مدیریت ناوگان و اهمیت آن برای مدیران
  • طراحی برنامه‌ای کاربردی برای تدوین و نظارت بر KPIهای لجستیک و مدیریت ناوگان
  • ۶ معیار برای طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد
  • KPIهای لجستیک و مدیریت ناوگان به تفکیک حوزه‌های فعالیت
  • معرفی سامانه‌ی مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو دلفین

هدف از تهیه‌ی کتابچه‌ی شاخص‌های کلیدی عملکرد لجستیک و مدیریت ناوگان

با مطالعه‌ی این کتابچه، ابتدا خواننده مفهوم دقیق شاخص‌های کلیدی عملکرد و نکات کلیدی درباره‌ی استفاده از این KPIها در صنعت لجستیک را درک می‌کند، سپس با مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریت ناوگان و لجستیک، آشنا می‌شود. استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) آنقدر مهم است که می‌توان ادعا کرد سازمانی که از این KPIها برای بررسی مداوم فرآیندها استفاده نکند، محکوم به نابودی خواهد بود. با استفاده از این شاخص‌ها، مدیران و تصمیم‌گیران این صنعت می‌توانند کارایی و بهره‌وری را در بخش‌های مختلف سازمان خود افزایش دهند، هزینه‌ها را بهتر مدیریت کنند، فرصت‌ها و مشکلات موجود را به‌موقع شناسایی کنند و… .

مطالعه‌ی این کتابچه را به همه‌ی مدیران صنعت لجستیک، بازیگران صنعت حمل‌ونقل، کاربران سیستم‌های مدیریت ناوگان و تمام علاقه‌مندان به این حوزه پیشنهاد می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر و دریافت کتابچه، به لینک زیر مراجعه کنید:

محتوای جدول